Starten

 

Bij de aankoop van een eerste huis,  is het van groot belang goed de mogelijkheden, voor nu en zeker ook voor de toekomst, duidelijk in kaart te brengen. De wet is recent veranderd en daarmee komen er nieuwe mogelijkheden die met name starters moet helpen hun kansen beter te benutten.

Voor u als starter komen die mogelijkheden in een adviesgesprek aan bod en kijken we hoe we het u als jonge beginnende wooneigenaar zo makkelijk mogelijk kunnen maken. We houden daarbij uiteraard ook rekening met eventueel verwachte gezinsuitbreiding en loopbaan ontwikkelingen. Op deze manier groeien uw woonlasten mee met uw bestedingspatroon.

Iedereen kan zien dat een huis kopen om te starten op de huizenmarkt geen eenvoudige zaak is, zeker als u onvoldoende eigen geld kunt inleggen. Toch heeft kopen van een woning regelmatig de voorkeur, omdat:

  • Huren vaak ook niet goedkoop is en wordt de komende jaren fors duurder;
  • Er goede nieuwe koopwoningen worden aangeboden;
  • Er voor vele huurwoningen wachtlijsten bestaan;
  • Goedkope huurwoningen er vaak alleen maar zijn voor de bestaande ingezetenen van de stad.

Een aantal veelgestelde vragen bij starters zijn;

Kunnen mijn/onze ouders helpen? Wie is er dan aansprakelijk? Gaan we huren of kopen? En hoe zit het met de krappe woningmarkt, heeft het bijvoorbeeld wel zin om nu te kopen?

Advies
Bij de aankoop van een woning en de daarbij behorende hypotheek gaat het altijd om lange termijn aflossingen. De keuze maakt u zelf, maar wat ons betreft pas na een goed adviesgesprek, zodat wij met u duidelijk uw situatie en uw mogelijkheden in kaart hebben gebracht. Kom eens vrijblijvend praten en zie wij wat voor u kunnen betekenen. Bel 013-5212001 of mail naar info@hypokeuze.nl